Gezien de aanhoudende drukte, het vertrek van één van onze collega’s en het feit dat een andere collega geen 10 jaar meer gaat werken, zien wij ons genoodzaakt een patiëntenstop te handhaven. Alleen op die manier kunnen wij de zorg voor ons huidige patiëntenbestand blijven garanderen.

We zullen voor medisch dringende gevallen altijd bekijken wat mogelijk is, maar we kunnen voorlopig geen nieuwe dossiers opstarten of overnemen.