Afspraak maken

Enkel bestaande patiënten (met reeds een dossier in onze praktijk) kunnen een afspraak maken. Wij hanteren nog steeds een patiëntenstop.

Voor een online afspraak: klik hier
U kan ook bellen: 012 26 36 26
Afspraken bij onze diëtiste kunnen enkel telefonisch gemaakt worden.

Om te beletten dat er op de dag zelf geen afspraken meer vrij zijn en om dringende gevallen te kunnen helpen, worden er afspraken vrijgehouden die pas op de dag zelf door het secretariaat (na overleg met de arts) kunnen geboekt worden. Dank voor uw begrip hiervoor!

U kan een administratieve vraag stellen of een telefonisch contact met een arts aanvragen via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1NK9lBIxpLYNd8n_rbdnFNSlb7m9MiNsGeFB9MjtjnPs/edit

Indien u een afspraak wenst voor 2 personen, dient u 2 afspraken te reserveren.
Ook voor een pre-operatief onderzoek, en kleine ingreep,… reserveert u best 2 afspraken.

Voor dringende problemen kan u best telefoneren: 012 26 36 26
Verkeert u in levensgevaar: bel dan 112.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, liefst voor 10u30. Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die niet zelf naar de praktijk kunnen komen/gebracht worden omwille van gezondheidsproblemen. Wij willen vragen dat u, indien mogelijk, zoveel mogelijk op consultatie komt, de omstandigheden in de praktijk zijn optimaal voor klinisch onderzoek.

Wees steeds op tijd op uw afspraak, verwittig tijdig indien u niet aanwezig kan zijn. Breng voor elke afspraak uw elektronische identiteitskaart mee.