Wat moet je doen als je niet kan gaan stemmen bij de verkiezingen van 2024?

Het is mogelijk dat je op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen. Wanneer je opkomstplichtig bent, moet je daar wel een geldige reden voor hebben:

  • ziekte of handicap;
  • omwille van beroepsredenen;
  • als je een activiteit als zelfstandige, markt, – foorkramer of schipper uitoefent;
  • als je van je vrijheid beroofd bent;
  • omwille van je geloofsovertuiging of een activiteit die daaruit voorkomt;
  • als je student bent;
  • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland (bv. vakantie).

Je hebt in dat geval twee mogelijkheden: je kan jezelf laten verontschuldigen of je kan een andere stemgerechtigde een volmacht geven.

Verontschuldigen
Dit kan tot acht dagen na de verkiezingen.
Je kan je zonder afspraak aanmelden bij de snelbalie op de gemeente (Stad Tongeren). Je brengt hiervoor het ingevulde formulier + een bewijsstuk mee (doktersattest, attest van je werkgever, boekingsgegevens van een reis, betaalbewijs…). De gemeente brengt vervolgens de vrederechter op de hoogte zodat hij/zij kan oordelen of de redenen voor je afwezigheid gegrond zijn.

Volmacht
Ook om een volmacht te geven aan iemand anders heb je een grondige reden nodig.
Hiervoor moet een volmachtformulier ingevuld worden door je arts/werkgever/gemeente/instituut/instelling.
Ook de regels ivm wie een volmacht mag krijgen vind je terug op de website van de stad Tongeren: https://www.tongeren.be/verkiezingen-9-juni-2024-volmacht